|
Register

 

 

 

İLETİSİM

TEL: 0216 487 00 61

teras çatı kaplamaları

Teras Çatı Kaplama; Teras çatı kapamanın ana nedenlerinden birisi teras üzerine kışın yağan yağmur ve karın meydana gelen don olaylarıyla birlikte seramik ve derzlerde zarara yol açmasıdır. Buzlar eridiği anda terastan akan sular çatlaklardan konut içerisine girmektedir.Bu olay evinizde sürekli bakım gerektirmekte, zemin kaplamaları ve duvar boyalarının yenilenmesi ve benzeri masrafları da beraberinde getirebilmektedir.Teras kapatma bu sorunları sona erdirecektir. Teras kapatmanın bir diğer nedeni ise ısı kaybını önlemesidir. Zira daire üzerinin kapalı olması ve terasın çatı görevi görmesi ısıda ciddi bir tasarruf sağlayabilir.

 

Çatı hacimlerinin işlev kazandırılarak değerlendirilmesinde, aynı zamanda döşeme olma özelliği nedeniyle çatı eğimi kuşkusuz önemli bir kriterdir. Çatılar, eğimi %1.5 civarında olan teras çatılar ve %33 (özel koşullar ile %40) olabilen eğimli çatılar olarak iki gurupta sınıflandırılır. Eğimli çatısı olan binaların çatı altı hacimlerinin kullanımı, tasarım özellikleri, fiziksel konfor koşullarının sağlanması ve imar yönetmeliğinde belirtilen hususlar dahilinde mümkündür. Bu çalışmada konu edilen ve yaygın şekilde teras çatı olarak bilinen düz çatılar ise bahçe, otopark, helikopter pisti, rekreasyon alanları gibi işlevler için değerlendirilmektedir. Çevremizdeki bina yoğunluğu ve bu binaların çatılarının kullanım şekilleri düşünüldüğünde, değerlendirilebilecek bir potansiyelden söz edilebilir. Bununla birlikte, ülkemizde teras çatı uygulamalarının eğimli çatılara oranla daha az tercih edilmesine ilişkin muhtemel nedenler dört grupta incelenmiştir:

• kullanılan malzemelerin performans kriterleri
• yasa ve yönetmelikler
• uygulamaya ilişkin güçlükler ve maliyet

 

Teras çatı kaplama işinde Kullanılan Malzeme Performans Kriterlerinin İncelenmesi Teras çatı uygulamalarının eğimli çatılara oranla daha az tercih edilmesine ilişkin malzeme performans kriterleri su yalıtımı, ısı yalıtımı ve buhar geçişi olmak üzere 3 grupta ele alınabilir. Isı yalıtım tabakasının temel işlevleri, taşıyıcısının genleşmesini minimize etmek ve iç ortam ısılthermal konforunu sağlamaktır. Taşıyıcı yapının genleşmesini minimize etmek için ısı yalıtım tabakasının döşeme üstünde bulunması gereklidir (Şekil 1). Ancak, ısı yalıtım tabakasının açık gözenekli olması durumunda bünyesine alabileceği su nedeni ile deformasyona uğraması muhtemeldir. Ekstrüde polistren gibi kapalı gözenekli ısı yalıtım levhaları su emmediği, buhar geçirmediği ve yeterli basınç dayanımına sahip olduğu için su yalıtım katmanının üzerinde kullanılarak “ters çatı” uygulamalarına olanak tanımıştır.

Ters çatı çözümü ile su yalıtım tabakasının güneşin IR (ısıl) ve UV ışınları gibi etkilerle deformasyonunun önüne geçilebilmektedir. Teras çatılarda eğimin sınırlı olması, yeterli derecede eğim yapılmaması ya da çatı alanı ile orantılı yeterli sayıda gider noktası tasarlanmaması gibi nedenlerle
suyun uzaklaştırılması önem kazanmaktadır. Su giderlerinde birikecek yaprak, toz gibi maddeler tıkanıklıklara neden olarak sorun çıkarabilir. Membran şeklindeki su yalıtım örtülerinde, katmanların birbirleri üzerine bindirilerek döşenmesine dikkat edilmemesi durumunda membranın suyu sızdırması söz konusu olabilir. Çimento bazlı su yalıtım ürünleri gibi sürülerek uygulanan su yalıtım ürünlerinden iyi sonuç almak için yeterli tabaka kalınlığının sağlanması, uygulanan malzemenin yapı hareketleri ile çatlamasının engellenmesi gereklidir. Tıpkı bitümlü malzemelerde keçe veya file donatı olması gibi çimento bazlı su yalıtım uygulamalarında da çatlamayı önlemek için, çelik, elyaf ya da hasırların kullanılması gerekmektedir.

 

Teras çatılarda, iç mekanda oluşan su buharı basıncı arttıkça, daha düşük basınçta olan dış ortama doğru hareket eder ve bu hareket sırasında düşük sıcaklıktaki bölgelerde yoğuşarak önemli, zararlar verebilir. Özellikle, açık gözenekli ısı yalıtım tabakasının ıslanarak işlevini yitirmesine neden olabilir. Bu nedenle su buharı geçişi, polimer ya da bitüm/kauçuk kopolimeri buhar dengeleyici ve üzerine gelen buhar kesici bir membranının ısı yalıtım katmanının (malzemesinin ya da tabakasının) altına uygulanmasıyla kontrol altına alınarak havadanlık ya da parapet kenarlarında geliştirilen uygun detaylarla dış mekana bırakılmak suretiyle uzaklaştırılır. Ters çatı sisteminin uygulanmasına olanak sağlayan ısı yalıtım malzemelerinde iç mekandan dış ortama çıkan buharın su yalıtım malzemesinin altına serilecek bir buhar dengeleyici ile kontrol altına alınarak yine parapet kenarları veya büyük yüzeyli çatılarda çatıya yerleştirilen havadanlıklar vasıtasıyla dış ortama atılması sağlanabilir.


Sonuç olarak, teras çatıkaplamave teras çatı kapama uygulamalarında fiziki konfor koşullarının sağlanabilmesi için detay çözümleri, malzeme tercihi ve uygulama safhalarının dikkatle gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Çatı sızdırmazlığı konusunda yalıtım katmanlarının spesifikleşmesi ve uygulama için organizasyon gerekliliği düşünüldüğünde, sızdırmazlık malzemelerinin lamine kompozit şekilde çalışan bir bileşene dönüşmekte olduğu ve bunun da uygulamayı kolaylaştırdığı söylenebilir.

Teras Çatı Kaplamaları Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin İletişime Geçin...

 

Teras Çatı Kaplama; Teras çatı kapamanın ana nedenlerinden birisi teras üzerine kışın yağan yağmur ve karın meydana gelen don olaylarıyla birlikte seramik ve derzlerde zarara yol açmasıdır. Buzlar eridiği anda terastan akan sular çatlaklardan konut içerisine girmektedir.Bu olay evinizde sürekli bakım gerektirmekte, zemin kaplamaları ve duvar boyalarının yenilenmesi ve benzeri masrafları da beraberinde getirebilmektedir.Teras kapatma bu sorunları sona erdirecektir. Teras kapatmanın bir diğer nedeni ise ısı kaybını önlemesidir. Zira daire üzerinin kapalı olması ve terasın çatı görevi görmesi ısıda ciddi bir tasarruf sağlayabilir.

 

Çatı hacimlerinin işlev kazandırılarak değerlendirilmesinde, aynı zamanda döşeme olma özelliği nedeniyle çatı eğimi kuşkusuz önemli bir kriterdir. Çatılar, eğimi %1.5 civarında olan teras çatılar ve %33 (özel koşullar ile %40) olabilen eğimli çatılar olarak iki gurupta sınıflandırılır. Eğimli çatısı olan binaların çatı altı hacimlerinin kullanımı, tasarım özellikleri, fiziksel konfor koşullarının sağlanması ve imar yönetmeliğinde belirtilen hususlar dahilinde mümkündür. Bu çalışmada konu edilen ve yaygın şekilde teras çatı olarak bilinen düz çatılar ise bahçe, otopark, helikopter pisti, rekreasyon alanları gibi işlevler için değerlendirilmektedir. Çevremizdeki bina yoğunluğu ve bu binaların çatılarının kullanım şekilleri düşünüldüğünde, değerlendirilebilecek bir potansiyelden söz edilebilir. Bununla birlikte, ülkemizde teras çatı uygulamalarının eğimli çatılara oranla daha az tercih edilmesine ilişkin muhtemel nedenler dört grupta incelenmiştir:

• kullanılan malzemelerin performans kriterleri
• yasa ve yönetmelikler
• uygulamaya ilişkin güçlükler ve maliyet

 

Teras çatı kaplama işinde Kullanılan Malzeme Performans Kriterlerinin İncelenmesi Teras çatı uygulamalarının eğimli çatılara oranla daha az tercih edilmesine ilişkin malzeme performans kriterleri su yalıtımı, ısı yalıtımı ve buhar geçişi olmak üzere 3 grupta ele alınabilir. Isı yalıtım tabakasının temel işlevleri, taşıyıcısının genleşmesini minimize etmek ve iç ortam ısılthermal konforunu sağlamaktır. Taşıyıcı yapının genleşmesini minimize etmek için ısı yalıtım tabakasının döşeme üstünde bulunması gereklidir (Şekil 1). Ancak, ısı yalıtım tabakasının açık gözenekli olması durumunda bünyesine alabileceği su nedeni ile deformasyona uğraması muhtemeldir. Ekstrüde polistren gibi kapalı gözenekli ısı yalıtım levhaları su emmediği, buhar geçirmediği ve yeterli basınç dayanımına sahip olduğu için su yalıtım katmanının üzerinde kullanılarak “ters çatı” uygulamalarına olanak tanımıştır.

Ters çatı çözümü ile su yalıtım tabakasının güneşin IR (ısıl) ve UV ışınları gibi etkilerle deformasyonunun önüne geçilebilmektedir. Teras çatılarda eğimin sınırlı olması, yeterli derecede eğim yapılmaması ya da çatı alanı ile orantılı yeterli sayıda gider noktası tasarlanmaması gibi nedenlerle
suyun uzaklaştırılması önem kazanmaktadır. Su giderlerinde birikecek yaprak, toz gibi maddeler tıkanıklıklara neden olarak sorun çıkarabilir. Membran şeklindeki su yalıtım örtülerinde, katmanların birbirleri üzerine bindirilerek döşenmesine dikkat edilmemesi durumunda membranın suyu sızdırması söz konusu olabilir. Çimento bazlı su yalıtım ürünleri gibi sürülerek uygulanan su yalıtım ürünlerinden iyi sonuç almak için yeterli tabaka kalınlığının sağlanması, uygulanan malzemenin yapı hareketleri ile çatlamasının engellenmesi gereklidir. Tıpkı bitümlü malzemelerde keçe veya file donatı olması gibi çimento bazlı su yalıtım uygulamalarında da çatlamayı önlemek için, çelik, elyaf ya da hasırların kullanılması gerekmektedir.

 

Teras çatılarda, iç mekanda oluşan su buharı basıncı arttıkça, daha düşük basınçta olan dış ortama doğru hareket eder ve bu hareket sırasında düşük sıcaklıktaki bölgelerde yoğuşarak önemli, zararlar verebilir. Özellikle, açık gözenekli ısı yalıtım tabakasının ıslanarak işlevini yitirmesine neden olabilir. Bu nedenle su buharı geçişi, polimer ya da bitüm/kauçuk kopolimeri buhar dengeleyici ve üzerine gelen buhar kesici bir membranının ısı yalıtım katmanının (malzemesinin ya da tabakasının) altına uygulanmasıyla kontrol altına alınarak havadanlık ya da parapet kenarlarında geliştirilen uygun detaylarla dış mekana bırakılmak suretiyle uzaklaştırılır. Ters çatı sisteminin uygulanmasına olanak sağlayan ısı yalıtım malzemelerinde iç mekandan dış ortama çıkan buharın su yalıtım malzemesinin altına serilecek bir buhar dengeleyici ile kontrol altına alınarak yine parapet kenarları veya büyük yüzeyli çatılarda çatıya yerleştirilen havadanlıklar vasıtasıyla dış ortama atılması sağlanabilir.


Sonuç olarak, teras çatıkaplamave teras çatı kapama uygulamalarında fiziki konfor koşullarının sağlanabilmesi için detay çözümleri, malzeme tercihi ve uygulama safhalarının dikkatle gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Çatı sızdırmazlığı konusunda yalıtım katmanlarının spesifikleşmesi ve uygulama için organizasyon gerekliliği düşünüldüğünde, sızdırmazlık malzemelerinin lamine kompozit şekilde çalışan bir bileşene dönüşmekte olduğu ve bunun da uygulamayı kolaylaştırdığı söylenebilir.

Teras Çatı Kaplamaları Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin İletişime Geçin

 

Giriş FormuBize Ulaşın

Teras Üstü Kapatma

Teras Üstü Kapatma

DAİRE OFİS RESTORAN OKUL KREŞ
VE GENEL TADİLAT UYGULAMSINDA
6 AYA VARAN TAKSİT İMKANI 

DIŞ CEPHE MANTOLAMADA 
KAMPANYA
MALZEME + İŞÇİLİK DAHİL
30 TL KDV 'İLE
ÜSTELİK GRİ KARBON TAKVİYELİ
4 CM 16 DANSİTE YOĞUNLUĞUNDA
İSTANBUL MANTOLAMA'DA
DOĞRU  KARARI VERDİ
5 YIL MALZEME + 3 YIL İŞÇİLİK
GARANTİSİ
 

 

Çatı Uygulamalarında
BÖYLE KAMPANYA DUYULMADI
GÖRÜLMEDİ!
MALZEME + İŞÇİLİK DAHİL
105 TL + KDV 'İLE
ÇATISIZ EV KALMAYACAK
5 YIL MALZEME + 5 YIL İŞÇİLİK
GARANTİSİ

Anahtar Teslim Fiyatı

İskelet Demir Profiller

osb+membran+k.mebran

Hemen Arayın

-0216 487 00 61- 

 

Rastgele Makaleler

Metal Çatı 09 Nisan 2014, 16.23 Bekir Aydın Çatı Modelleri
Metal Çatı
Metal Çatı; Panel Kiremit, sanayi yapılarından, villalar, apartmanlar, fabrikalar, sosyal tesisler, estetiğin ve sağlamlığın ön planda olduğu tüm yapılarda rahatlıkla kullanılabilir ve hiç bakım
Read More 677 Hits 0 Ratings
Pergole Çatı 09 Nisan 2014, 16.15 Bekir Aydın Çatı Modelleri
Pergole Çatı
Pergole Çatı; Pergolenin Kullanım Yerleri; Pergole Evinizin, villanızın , fabrikanızın ya da bulunduğunuz kurumun bahçesinde terasında balkonunda , cephesinde vs. kullanabilirsiniz. Pergolenin Çeşitlerimizden
Read More 899 Hits 0 Ratings
Kiremit Çatı Sistemleri 09 Nisan 2014, 16.03 Bekir Aydın Çatı Modelleri
Kiremit Çatı Sistemleri
Kiremit Çatı Sistemleri; Kiremit çatı sistem uygulamasında kullanılacak kiremit modeli belirlenmelidir. Bu modeller; Marsilya, Akdeniz, Venedik, Valensiya, Floransa, Alaturka (Osmanlı Kiremit), İsoflat, Ciremitto,
Read More 917 Hits 0 Ratings
Çatı Merdiveni 08 Nisan 2014, 12.35 Bekir Aydın Çatı Penceresi
Çatı Merdiveni
Çatı Merdiveni; Çatı katına kolay ve güvenli erişim imkanı sunar. Montajı takiben katlanıp tavana kaldırılabilen merdiven yerden kazanç sağlamaktadır. Çatı merdiveni ahşaptan imal edilmiştir ve üç ya da
Read More 1071 Hits 0 Ratings
Alüminyum Çatı Merdiveni Uygulaması 08 Nisan 2014, 12.12 Bekir Aydın Çatı Penceresi
Alüminyum Çatı Merdiveni Uygulaması
Alüminyum Çatı Merdiveni Uygulaması; Alüminyum Merdiven Tasarımlarını Sizde YAŞAYIN. Tasarımı kullanışlı ve pratik olan Alüminyum Çatı Merdivenlerinin 3 parçalı katlanır alüminyum merdiveni
Read More 784 Hits 0 Ratings

Kimler Sitede

Şu anda 49 konuk çevrimiçi